Kuvamme

Sitä mitä ei voi kertoa kuvin, ei tarvitse kertoa ollenkaan.